Trusted Shops badge
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch
 • (c) Johannes Hloch
  © Johannes Hloch

约瑟夫-艾布勒安魂曲在圣史蒂芬大教堂上演

演出简介

在维也纳圣史蒂芬大教堂聆听莫扎特最受尊敬的伴奏者之一约瑟夫-冯-埃布勒的安魂曲!

埃布勒的安魂曲以其古典的形式和旋律线条为特点,具有巴洛克和古典的影响。在演绎中,它要求独唱者以及合唱团和管弦乐队有最高的音乐表现力。尽管如此,这部作品在过去很少被演奏,但却被认为是古典安魂曲传统的一个重要范例和作曲家的杰作。它是音乐史上的真正遗产,对任何有机会听到它的人来说,都是一次难忘的听觉体验。

实用信息

在第3和第4类中,您无法看到艺术家的身影。因此,为了获得最佳的音乐会体验,我们建议你预订一个更高的类别。

Gift card