Trusted Shops badge

Privacybeleid

Laatste update: 25 mei 2018Deze Privacy Verklaring geeft u een overzicht van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de aanbiedingen en online diensten binnen de website op https://www.classictic.com (de 'website'). Dit privacybeleid informeert u ook over uw rechten en de mogelijkheden om uw persoonlijke gegevens te controleren en uw privacy te beschermen.
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Classictic GmbH, Pappelallee 1. 10437 Berlijn, Duitsland. Dit bedrijf is ook bedoeld als de termen 'wij' of 'ons' hierna worden gebruikt.


U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres en op privacy@classictic.com.
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld de Transport Layer Security (TLS) voor de overdracht van gegevens voor encryptie.


Let op:


U bent niet wettelijk verplicht om ons de persoonsgegevens te verstrekken die in deze Privacyverklaring worden vermeld. Met name de contractuele relatie die u met ons bent aangegaan door in te stemmen met onze algemene voorwaarden houdt geen enkele verplichting in om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. De overdracht van de door u aan ons verstrekte contractinformatie is echter een basisvoorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst met ons. Daarnaast mag u de website niet of slechts in beperkte mate gebruiken als u ons bepaalde gegevens niet verstrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik van deze gegevens.

1. Welke persoonlijke gegevens we verwerken en uit welke bronnen:

Wanneer wij onze website aan u beschikbaar stellen, verwerken wij persoonlijke gegevens uit verschillende bronnen. Enerzijds zijn dit gegevens die we voor elke bezoeker automatisch verwerken wanneer we de website bezoeken. Dit kunnen echter ook gegevens zijn die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt of die wij van de organisatoren van de concerten ontvangen.


Data die wij automatisch verzamelen wanneer u onze website gebruikt:Zodra u de website bezoekt, stuurt u technische informatie naar onze webservers. Dit gebeurt ongeacht of u een boeking maakt of zich vervolgens registreert met een account bij ons om de website te gebruiken. In ieder geval verzamelen wij de volgende toegangs- en webtoegangsgegevens (die wij 'Gebruiksgegevens' noemen):

- Datum en tijd van het bezoek en de duur van het gebruik van de website
- Het geanonimiseerde IP-adres van uw apparaat
- de doorverwijs-URL (de website van waaruit u mogelijk bent doorverwezen)
- de bezochte subpagina's van de website of de subpagina's van de app en
- meer informatie over uw apparaat (type apparaat, type en versie van browser, instellingen, besturingssysteem).
We verwerken de Gebruiksgegevens om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de functionaliteit van de website te waarborgen, met name om u de juiste taalversie te tonen. Daarnaast verwerken wij de Gebruiksgegevens om de prestaties van de website te analyseren, de website voortdurend te verbeteren en fouten te corrigeren of de inhoud van de website voor u te personaliseren. Wij verwerken echter ook gebruiksgegevens om de IT-veiligheid en de werking van onze systemen te garanderen en om misbruik, in het bijzonder fraude, te voorkomen of op te sporen.Wij slaan deze gebruiksgegevens uitsluitend in anonieme vorm op, zodat het niet meer mogelijk is om conclusies over uw persoon te trekken.


Wij gebruiken cookies voor de automatische verwerking van gebruiksgegevens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die u op uw apparaat laadt wanneer u onze websites bezoekt en de bovenstaande informatie over uzelf opslaat. We gebruiken onze eigen cookies, maar we gebruiken ook cookies en tracking tools van derden zoals Google en Facebook. Als u meer wilt weten over hoe cookies werken, welke cookies welke gegevens op onze website voor welke doeleinden worden verwerkt en hoe u ze kunt deactiveren, klik dan hier voor onze cookiepagina: https://static.classictic.com/app/_tools/global/pdf/privacy/cookies/cookies_en.pdf


Data die u zelf aan ons doorgeeft:Naast de data die wij van alle bezoekers ontvangen, verwerken wij ook andere data. De exacte hoeveelheid van deze gegevens is afhankelijk van hoe u de website gebruikt. U kunt de website met of zonder gebruikersaccount gebruiken.


- uw naam
- uw e-mailadres
- het land waar u woont
- uw mobiele telefoonnummer (optioneel)
- uw verjaardag (optioneel)
- informatie over de door u gekozen betaalmethode.
De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt om de website ter beschikking te stellen en om informatie die relevant is voor de website of registratie, zoals wijzigingen in de omvang van de website of technische omstandigheden, per e-mail te melden. Indien u hier apart toestemming voor geeft, bewaren wij ook uw e-mailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief.
Wij verwerken deze informatie om uw reservering af te ronden (inclusief betaling), u op de hoogte te stellen van de status van uw reservering en u uw e-ticket toe te kennen.Afhankelijk van welke betalingsprovider u voor uw betaling heeft gekozen, hebt u mogelijk van tevoren ingestemd met de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van de betalingsprovider (zoals in het geval van PayPal). Let dan ook op de informatie over gegevensbescherming van de betreffende betalingsprovider. In ieder geval worden de transactie-ID en het bedrag van de betaling aan de door u gekozen betalingsprovider doorgegeven. Wij slaan ook zogenaamde vereveningsbestanden op in verband met de betaling van uw boeking. Zij zullen ons in overleg met de betalingsprovider in elk geval meedelen of de betreffende
boeking reeds volledig en definitief is betaald.
Als u contact opneemt met de klantenservice bij info@classictic.com, wordt de schriftelijke communicatie tussen u en uw servicemedewerkers en de nota's over elke transactie opgeslagen totdat deze is voltooid, zodat de klantenservice te allen tijde bij hervatting van de transactie door andere servicemedewerkers soepel verloopt.

Klik hier om de cookievoorkeuren te wijzigen.

2. De doeleinden waarvoor wij ook uw gegevens verwerken:

Wij hebben u hierboven al geïnformeerd voor welke doeleinden wij uw gegevens in individuele gevallen verwerken. Daarnaast kunnen wij uw gegevens voor andere doeleinden verwerken. Dit omvat bijvoorbeeld het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, maar ook het indienen van rechtsvorderingen van onze kant of de verdediging tegen juridische geschillen.

3. De rechtsgrondslag voor de verwerking:

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij ons op verschillende rechtsgrondslagen in overeenstemming met de zogenaamde algemene verordening inzake gegevensbescherming, een EU-wijd rechtskader voor de standaardisering van de wetgeving inzake gegevensbescherming ('GDPR'). Deze zijn in detail:Uw toestemming (artikel 6 (1) a) GDPR):


Door u te registreren of een boeking te maken met uw accountgegevens, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de gegevens zoals die in deze Privacyverklaring in detail beschreven staat, door het vakje aan te vinken voordat u het inschrijvings- of boekingsformulier of het boekingsformulier stuurt: Als wij uw gegevens verwerken in het kader van de boeking of het verstrekken van uw gebruikersaccount, dan is dat omdat u hiermee heeft ingestemd. Uw toestemming is daarom de belangrijkste rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.De nakoming van onze contractuele verplichtingen jegens u (artikel 6, lid 1, onder b) van het GDPR):Tegelijkertijd worden uw gegevens ook verwerkt ten behoeve van de terbeschikkingstelling van de website in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u. In de meeste gevallen is de verwerking dan ook niet alleen gerechtvaardigd door uw toestemming, maar ook omdat het noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Als u bijvoorbeeld een concertticket via de website boekt, is het noodzakelijk om de boekingsgegevens te verwerken om uw boeking op te slaan.


Onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR):


Er zijn ook gevallen waarin wij uw gegevens zonder uw toestemming zouden mogen verwerken omdat dit noodzakelijk is om onze legitieme belangen (of de belangen van derden) te beschermen. In dit opzicht vertegenwoordigen de hierboven beschreven doeleinden, waarvoor wij uw gegevens verwerken, in veel gevallen ook legitieme belangen. Dit betekent dat wij in ieder geval de gegevens kunnen verwerken die nodig zijn om de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen, ook als u uw toestemming voor deze verwerking niet hebt gegeven of hebt ingetrokken. Dit betreft ook het voorkomen van misbruik van onze website of het personaliseren van advertenties voor uw belangen (zogenaamde direct marketing).


Wettelijke vereisten (artikel 6, lid 1, onder c), bbpR) of in het algemeen belang (artikel 6, lid 1, onder e), bbpR):


Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om in individuele gevallen bepaalde gegevens te verwerken om informatie te verstrekken aan de wetshandhavingsinstanties of de belastingdienst.

4. Met wie wij uw informatie delen:

Met uitzondering van de hieronder beschreven dienstverleners en partners zullen wij uw gegevens niet aan derden doorgeven. Voor zover de betreffende vermelde ontvangers van de gegevens gegevens ontvangen, zullen deze ontvangers uw gegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken en hebben zij zich ertoe verbonden zich te houden aan strenge eisen voor de veiligheid van uw gegevens.
Om uw reservering te voltooien en uw recht om het betreffende concert bij te wonen veilig te stellen, geven wij uw naam en contactgegevens (bijv. telefoonnummer) en uw ticketnummer door aan de organisator van het concert.Bovendien geven wij gegevens door aan onze hostingproviders die ons in staat stellen om de website te leveren. De aanbieders die in onze informatie over cookies en traceringstools worden genoemd, ontvangen alleen uw geanonimiseerde gegevens zoals daar verder wordt uitgelegd.Wij sturen uw e-mailadres ook naar de aanbieder van de nieuwsbriefdienst 'Mailchimp', waarmee wij onze nieuwsbrief per e-mail kunnen versturen. Aanbieder is de Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.

5. Gegevensverwerking buiten de EER:

Wij geven uw toegangs- en rekeninggegevens niet door aan landen buiten de EER (de zogenaamde 'derde landen'). Wij hosten uw gegevens niet in derde landen en al uw gegevens bevinden zich op de servers van onze hostingproviders in Duitsland, 1&1 Internet SE, Eigendorfer Str. 57, 56410 Montabaur en Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen. De enige uitzondering hierop vormen de settlementbestanden die zijn opgeslagen door Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA (ook op servers in Duitsland).In sommige gevallen worden uw gegevens echter in derde landen verwerkt. Dit geldt in het bijzonder voor cookies van derden die door in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven worden aangeboden. We zullen er echter voor zorgen dat er te allen tijde een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd. Wij zorgen ervoor dat de ontvangers van de gegevens ofwel gecertificeerd zijn volgens het zogenaamde "EU Privacy Shield" (zoals bij Google, Mailchimp en Facebook) of dat de zogenaamde EU-standaardclausules in onze contracten met deze aanbieders worden opgenomen om de veiligheid van de verwerking en een passend niveau van gegevensbescherming te garanderen (zoals bij de Amazon Web Services).

6. Termijnen voor het bewaren van gegevens:

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens voor zover dit noodzakelijk is om onze contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Daarom bewaren wij de gegevens zolang onze contractuele relatie met u bestaat en na beëindiging van de overeenkomst slechts voor zover en zolang de wet van de Bondsrepubliek Duitsland dit vereist. Alle andere gegevens worden gewist wanneer u uitlogt van de website of niet meer nodig bent om een boeking te voltooien. Indien de overige gegevens na uw afmelding of het afsluiten van uw boeking (voor zover dit zonder het aanmaken van een gebruikersaccount is gebeurd) niet meer nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. op grond van het belasting- of handelsrecht), worden ze regelmatig gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is om bewijzen te bewaren of om ons te verdedigen tegen wettelijke claims tegen ons. Voor het bewaren van bewijsmateriaal zijn bijvoorbeeld uw IP-adres en het exacte tijdstip van afgifte vereist als u ons uw toestemming heeft gegeven (bijv. om de nieuwsbrief te ontvangen).

7. Gebruikersprofielen:

Wij gebruiken uw gegevens om een gebruikersprofiel aan te maken. Dit betekent dat wij uw gegevens gebruiken om u een gepersonaliseerde website aan te bieden op basis van uw persoonlijke voorkeuren en interesses en om u aangepaste aanbiedingen te doen op basis van uw gedrag in het verleden. Het IP-adres van uw computer wordt bijvoorbeeld gebruikt om uw geografische locatie te identificeren en u te voorzien van gelokaliseerde inhoud in uw lokale taal. Daarnaast kunnen wij suggesties en aanbiedingen doen voor nieuwe evenementen op basis van de evenementen die u eerder heeft bezocht en/of geboekt op onze website. Wij zullen uw persoonsgegevens in het kader van dit gebruikersprofiel echter nooit zodanig verwerken en analyseren dat dit leidt tot een geautomatiseerd besluit dat voor u rechtsgeldig is of u op soortgelijke wijze aanzienlijk schaadt.

8. Uw wettelijke rechten onder het GDPR:

U kunt in het kader van het GDPR de volgende rechten tegenover ons doen gelden met
betreffende uw persoonsgegevens:

Uw recht op informatie en toegang overeenkomstig artikel 15 van het BBPR,Uw recht op correctie overeenkomstig artikel 16 van het BBPR,
Uw recht op correctie overeenkomstig artikel 16 van het BBPR.Uw recht om te wissen op grond van artikel 17 BBPR,Uw recht op gegevensportabiliteit op grond van artikel 20 BBPR.


U heeft ook het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 van de BDSG juncto artikel 19 van de BDSG).


U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens ook te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor de intrekking van de instemmingsverklaringen die we ontvingen voordat het GDPR van kracht werd, dat wil zeggen vóór 25 mei 2018. Deze intrekking geldt echter alleen voor de toekomst. De verwerking die voor de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft hierdoor onaangetast.

Informatie over uw recht van verzet volgens artikel 21 GDPR

1. recht van verzet in individuele gevallen

Naast de reeds genoemde rechten heeft u het recht om, op grond van uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 lid. 1 e GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder e), en artikel 6, lid 1, onder b). 1 f BBPR (gegevensverwerking op basis van een belangenevenwicht). Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.2. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden


U heeft ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing (met inbegrip van het abonnement op onze nieuwsbrief), dit geldt ook voor het aanmaken van een gebruikersprofiel (zgn. 'profilering'), voor zover dit verband houdt met direct marketing. Als u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonlijke gegevens in de toekomst niet meer verwerken.
Nadat u de website niet zult gebruiken als u ons bepaalde gegevens niet verstrekt of als u bezwaar maakt tegen het gebruik van deze gegevens.
Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet worden gericht aan: 
 
 
PRIVACY_EMAIL}

9. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Om deze informatie actueel te houden, zal deze Privacy Policy worden aangepast indien de onderliggende gegevensverwerking wordt gewijzigd. Wij zullen uw rechten onder dit Privacybeleid niet beperken zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen alle voorgenomen wijzigingen in deze privacyverklaring publiceren zolang de inhoud ervan verandert en niet alleen redactionele wijzigingen (bijv. om typefouten te corrigeren).

Download privacy politie als PDF-bestand