info@classictic.com">
Trusted Shops badge

Afdruk

__ Classictic GmbH__
Pappelallee 1
10437 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 30 55 57 35 51 0
Fax: +49 30 55 57 35 51 1
E‐Mail: info@classictic.com


Domicile: Berlijn
CEO: Eivind Jåsund
Commercieel register:
Berlijn Charlottenburg, HRB 128872B
Taxnummer: DE274183075
Het merk 'classictic' is een handelsmerk.
Grafisch ontwerp: Sarah Taisne & Estelle Courdoisy, met hulp van Christophe Coutzoukis




__© Auteursrecht__
Alle informatie op deze website wordt regelmatig zorgvuldig gecontroleerd en bijgewerkt door Classictic. Er wordt geen garantie gegeven voor de juistheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud die op deze internetpagina's wordt aangeboden en die onderhevig kan zijn aan wijzigingen en fouten. Classictic behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de inhoud van deze website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


__Disclaimer__
De toegang tot en het gebruik van deze website en alle informatie die erin is opgenomen of waarnaar wordt verwezen, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Verwijzingen naar externe internetsites zijn kenmerkende elementen van het internet. De inhoud van dergelijke externe sites mag echter in geen geval worden beschouwd als onderdeel van het Classictic‐portaal. Elke garantie of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of wijzigingen daarvan is uitdrukkelijk uitgesloten. Classictic weigert uitdrukkelijk elke associatie met illegale inhoud van dergelijke externe websites. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, delen van teksten of afbeeldingen, is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Classictic.



____Privacy notice__
Persoonsgegevens, waaronder naam of e‐mail, worden niet doorgegeven aan derden, behalve voor koop‐ of verkoopcontracten. Zie ons privacybeleid voor meer informatie hierover.



__Wettelijke kennisgeving__
De online geschillenbeslechting op grond van artikel 14, lid 1, van de ODR‐verordening: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/odr. Classictic GmbH is niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.