Nathan Quartett

DANA ANKA, Violine MAJA HUNZIKER, Violine ROSWITHA KILLIAN, Viola BORIS MATCHIN, Violoncello