×
  • Sala Baldini, Rome

  • Sala Baldini, Rome

  • Sala Baldini, Rome

  • Sala Baldini, Rome


巴迪尼音乐厅 (Sala Baldini)

罗马, 意大利

巴迪尼音乐厅(Sala Baldini)是罗马最古老、最漂亮的音乐厅之一。音乐厅位于罗马古建筑区内,同马切洛剧场、罗马卡比托利欧广场、古罗马广场以及罗马竞技场相邻。

演出日期

非常遗憾, 没有检测到搜索结果。

地址

巴迪尼音乐厅 (Sala Baldini)
Piazza Campitelli 9
00186 罗马
意大利
查看谷歌地图

座位信息

Main Hall, 100 座位